E-MAIL GÖNDERİN
WHATSAPP BAĞLANTISI
ÇAĞRI MERKEZİ

EKİPMANLAR

Tavukçulukta ekipmanların ayrı bir önemi vardır. Çoğu tavukçuluk ekipmanları, bugün üstün bir teknoloji ile yapılmakta ve hazır olarak satılmaktadır. Satın alınırken, amaca en uygun tipin seçilmesi gerekir. Tavukçuluk ekipmanlarının büyüklük ve dizaynları farklıdır. Hatta bir ekipmanın, örneğin yemliğin bile farklı büyütme dönemleri için kullanılacak büyüklük, tip ve özellikleri olabilmektedir. Ancak bütün ekipmanlar için geçerli olabilecek bazı temel özellikler vardır.

Ekipman seçiminde önemli olan hususlar;

1. YARAR DEĞERİ : Ekipman yararlı ve çalışır durumda olmalıdır.

2. YAPI ÖZELLİĞİ : Bir çok ekipman işletmede monte edildiğinden, parçalanıp toplanabilir bir yapıda olmalıdır.

3. SAĞLAMLIK : Tavukçuluk ekipmanları, uzun süre kullanılabilecek şekilde sağlam olmalıdır.

4. KULLANIŞLILIK : Ekipmanlar, komplike olmamalıdır.

5. TAŞINABİLİRLİK : Tavukçulukta kullanılan ekipmanların çoğu taşınabilir, yani bir yerden diğer yere kolayca nakledilebilir özellikte olmalıdır.

6. BULUNABİLİRLİK : Seçilecek sabit, portatif ve taşınabilir özellikteki ekipmanlar ve yedek parçaları kolayca bulunabilir olmalıdır.

7. YEMLİKLERİN YEM KAYBINI AZALTICI ÖZELLİKTE OLMASI : Tavuklar, uygun şekilde yapılmış yemliklerle yemlendiklerinde, yem kayıbı azalacaktır. Böyle yemlikler yemin hayvan tarafından yemlik dışına saçılmasını asgariye indirileceğinden, yem zayiatı azalıp yemden tasarruf edilecektir.

8. EKİPMANLARIN İŞGÜCÜNÜ AZALTICI ÖZELLİKTE OLMASI : Modern ekipmanlar kümeste ihtiyaç duyulan işgücünü azaltıcı nitelikte olmalıdır.

9. Ekipmanlar kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.